ติดต่อเรา ผู้เข้าชม ตั้งแต่ 1 ก.ค.52 = 19792

โครงการพระราชดำริ

อื่น ๆ

  1 พ.ย. 56 ผบ.ร. 6 ตรวจการรับทหารใหม่เข้าหน่วย

พ.อ.ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 ตรวจการรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/56
เข้าหน่วย ณ พุทธสถานค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี


 
11 ต.ค. 56 รับ - ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6
พ.อ.ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 คนใหม่
เขารับหน้าที่ จากคนเดิม ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 6
ค่ายสรรพสิทธิประสงค
29 ต.ค.56 พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล
กรมทหาราบที่ 6 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล เพื่อเป็นเกียรติให้กับทหารกองประจำการ
ซึ่งครบกำหนดปลดประจำการ ใน 1 พ.ย. 56 ณ หน้ากองบังคับการกรมทหารราบที่ 6
และหน้าที่บังคับการของกองพันหน่วยขึ้นตรง
15 - 16 ต.ค. 56 ฟังคำแนะนำจาก จบ.ทบ.
กำลังพลหน่วย ร. 6 พร้อมกองพัน หน่วยขึ้นตรง จัดนายทหารนายสิบ เข้ารับฟังการตรวจแนะนำจาก
ผู้ตรวจกรมจเรทหารบก เพื่อเตรียมการรับตรวจของหน่วย ในปีงบประมาณ 57
ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ จ.ร้อยเอ็ด
21 ต.ค. 56 กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
พ.อ.ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 พบปะประชาชน ในโครงการ กองทัพบกช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ชุมชนเกตุแก้ว โดย กองพันทหารราบที่ 1 นำรถครัวกองทัพบก
ตั้งงประกอบอาหาร แจกจ่ายประชาชน พร้อมน้ำดื่ม และมี นายจิระชัย ไกรกังวาล นายกเทศมนตรีวารินชำราบ ร่วมการพบปะด้ว
 
31 ต.ค.56 กฐิน พล.ร.6
ผบ.พล.ร.6 เป้นประธานทอดกฐินสามมัคคี ณ วัดเกษตรนรสิงห์ บ.เกษตรพัฒนา
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดย มี พ.อ.ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ ผบ.ร.6
และ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง พล.ร.6 ให้การต้อนรับ และร่วมพิธี
21 ต.ค.56 มอบทุนการศึกษาผู้สอบเข้า มหาวิทยาลัยของรัฐ
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 มอบทุนการศึกษาใหักับบุตรกำลังพลที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ
จำนวน 19 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท ณ หน้ากองบังคับการกรมทหารราบที่ 6